FAG HS71914-E-T-P4S轴承

       我公司专业销售FAGHS71914-E-T-P4S,能为客户提供各种技术服务,轴承HS71914-E-T-P4S的品牌的主轴轴承,需要此轴承最新规格、图纸、报价等资料请联系销售人员!咨询电话:0512-62658883
       我公司还销售相关轴承:HS71909-E-T-P4S轴承  FAG轴承HS7020-E-T-P4S  FAG HS71922-C-T-P4S  HS7004-E-T-P4S轴承  FAG轴承HS71921-E-T-P4S  FAG HS71914-E-T-P4S  HS71922-E-T-P4S轴承  FAG轴承HS71905-E-T-P4S  

主轴轴承 HS71914-E-T-P4S

调节,成对或单元安装,接触角 α = 25°,限制公差

主轴轴承 HS71914-E-T-P4S, 调节,成对或单元安装,接触角 α = 25°,限制公差
径向载荷单向轴向载荷无密封脂润滑油润滑
主轴轴承 HS71914-E-T-P4S, 调节,成对或单元安装,接触角 α = 25°,限制公差
主轴轴承 HS71914-E-T-P4S, 调节,成对或单元安装,接触角 α = 25°,限制公差
 
d 70  mm 
   
D 100  mm 
   
B 16  mm 
   
 
a 28  mm 
   
Da H12 91  mm 
   
da h12 78,5  mm 
   
ra max 0,6  mm 
   
rmin 1  mm 
   
 
m 0,353  kg 
  质量
Cr 17300  N 
  基本额定动载荷,径向
C0r 18600  N 
  基本额定静载荷,径向
nG Fett 14000  1/min 
  脂润滑时的极限转速
nG Öl 22000  1/min 
  最少油润滑时的极限转速
Cur 1250  N 
  疲劳极限载荷,径向
 
       此轴承还可以用于:方箱  压接机  蚀刻机  盘式干燥机  上光机  导轨  剥线机  导线剥皮机  覆膜机  磁性分离器  点胶设备  行星减速机  插件机  组合干燥机  胶装机  真空吸盘  打胶机  端子机  装订机  高压泵  
       推荐型号:HS71914-E-T-P4S轴承  FAG DL40  FAG RNA4904-RSR  FAG 231SM410-MA  FAG SCE1616-PP  FAG RNAO17X25X13  FAG NJ2224-E-TVP2  FAG SL183011  FAG 51106  FAG SL182940  FAG 61800-2RSR  FAG GE480-DWFAG PAK40FAG KR62-PPFAG HSS71926-C-T-P4SFAG 6009FAG 54206FAG SCE107FAG K220X230X42FAG GE50-ZOFAG PCFT30
 
 
恩梯必传动设备(苏州)有限公司 ©2022 | FAG轴承_INA轴承